Topíme ekonomicky

Všeobecně o systému tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo TREND využívá jako zdroj tepla vzduch z okolního prostředí
a získanou energii předává do topné vody. Proto se tento typ tepelných čerpadel
nazývá vzduch-voda. Z hlediska pořizovacích nákladů jsou nejvýhodnější
investicí, a navíc i nejšetrnějším způsobem vytápění. Topíme vlastně teplem
přírody.

Příklad sestavy tepelného čerpadla TREND


 
Stále testovaná kvalita

U každého tepelného čerpadla TREND je testováno, změřeno a zaznamenáno 12
klíčových parametrů. Doporučený provoz je do teploty –20 °C, testováno do –25
°C.
Jednotlivé modely tepelných čerpadel TREND jsou testovány nezávislou zkušebnou.

Účinnost tepelného čerpadla vyhovuje požadavkům pro přidělení dotace ze SFŽP.
Více informací najdete na www.sfzp.cz, v sekci
Národní programy.

V okruhu cirkuluje pracovní látka – chladivo, které cyklicky mění své
skupenství a tím převádí teplo z výparníku do kondenzátoru

Kontakt

Petr Závodný
tel. 603 585 967
zavodny.p@seznam.cz